Fiksi Sempurna Orang Ketiga yang Maha Tahu

Orang Ketiga yang Maha Tahu

Dia adalah orang ketiga yang maha tahu, yang menyampaikan pemikiran tokoh-tokoh dalam sebuah kisah. Kebenaran dalam kisah yang ia tuturkan adalah sebuah keyakinan yang sesuai dengan pandangannya terhadap permasalahan hidup dan kehidupan. Kebenaran tersebut tidak harus sejalan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, atau —